Úvod

 

Vítejte na stránkách společnosti Solmax s.r.o., která se zabývá energetickým poradenstvím a s tím související úsporou energie. Za tímto účelem zpracováváme zejména Energetické posudky, Průkazy energetické náročnosti budov či zajišťujeme jiné služby obecně zaměřené na úsporu energie či využití obnovitelných zdroje energie (tepelných čerpadel, fotovoltaických systémů, zdrojů na biomasu, bioplyn atd.).

Služby zajišťujeme jak pro rodinné či bytové domy s jednoduchými technologiemi na vytápění a přípravu teplé vody, přes administrativní objekty či objekty veřejné správy až po průmyslové objekty se složitějšími technickými systémy.

V rámci energetického poradenství zpracováváme dále tepelně-technické posouzení konstrukcí a následně celého objektu, případně Vám pomůžeme zhodnotit, zda Vámi uvažovaný objekt splňuje pasivní standard.

Jako další samostatnou službu nabízíme „zjednodušené“ posouzení různých projektových záměrů vycházející z obdobných, již realizovaných projektů, „uzpůsobených“ v základních principech Vašemu projektu a aktuálním okolnostem. Takto získáte prvotní základní představu o efektivnosti Vaší investice či o splnění vybraných požadavků (např. měrné náročnosti na vytápění apod.) bez vynaložení nadbytečných nákladů na zpracování kompletního díla.

SOLMAX s.r.o.

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 638/24, 160 00 Praha 6
IČO: 27950051

face.png, 26 kB Ing. Petr Čeněk

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz